Deti sa formujú od skorého veku

http://tulipanik.sk/cennik

Je nemožné, aby bolo dieťa úplne podľa obrazu rodiča, ani keby sa veľmi snažil. Celý život ho totiž formuje nielen mama a otec, ale aj okolie. Škola či škôlka, ako u mnohých vôbec prvá inštitúcia, ktorú budú sústavne navštevovať už od troch rokov. No niektoré detičky pri nástupe len plačú a plačú a táto situácia sa nezlepšuje. Nevedia zapadnúť do kolektívu, sú hanblivé, nevedia rešpektovať učiteľov. V tomto sú dobré jasle bratislava, pretožev nich dieťa kde-čo zažije. A to skoro, v čase, keď si väčšina mamičiek ešte myslí, že deti na takéto párhodinové odlúčenie nie sú pripravené. V skutočnosti nie sú pripravené mamičky. Často však musia uznať, že jeden deň v práci by sa im možno zišiel a narušil tak už zabehnutý materský kolobeh.

Dobré pre oboch

Dieťa má množstvo času a rovnako tak aj mama, keď na materskej nepracuje. Chýbajú však peniaze a neustále niečo nové, čo sa v práci zomlelo. V jasliach sa o dieťa postarajú v čase, keď rodič nemôže. A tento voľný čas môže využiť, ako potrebuje. Od práce po relax len na pár dní.